ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 18) 03 ก.ค. 63
รูปแบบแนวทางการจัดการเรียนการสอน และมาตรการในการดูแลนักเรียนของผู้ปกครองโรงเรียนวัดลำกะดาน สำนักงานเ (อ่าน 12) 29 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การเตรียมของใช้ของนักเรียนยุคโควิด (อ่าน 94) 16 มิ.ย. 63
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่บ้านของนักเรียนโรงเรียนวัดลำกะดาน สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร (อ่าน 54) 14 พ.ค. 63
แจ้งความประสงค์สมัครเรียน (Online) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดลำกะดาน สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมห (อ่าน 138) 24 มี.ค. 63
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันอาทิตที่ 10 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 208) 08 พ.ย. 62
เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดลำกะดานได้รับมอบไข่ไก่จำนวน 510 ฟอง จากนายจิรนันท์ ประกอบ (อ่าน 314) 21 มิ.ย. 62
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดลำกะดาน วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 (อ่าน 273) 17 มิ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 283) 23 พ.ค. 62
เรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา (อ่าน 331) 14 พ.ค. 62
ประกาศผลการคัดกรองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 - 6 ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 277) 19 มี.ค. 62
ประกาศผลการคัดกรองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 263) 19 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 314) 08 ม.ค. 62