ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะติดตามการเตรียมความพร้อมระยะที่ 2 การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดลำกะดาน สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นำโดยนายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทำการต้อนรับคณะติดตามการเตรียมความพร้อมระยะที่ 2 การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยโรงเรียนวัดลำกะดานได้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid - 19 คือ มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ล้างมือ จัดเตรียมอ่างล้่างมือให้เพียงพอต่อผู้เรียน จัดห้องเรียนโต๊ะเรียนแบบเว้นระยะห่าง จัดป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองจาก covid - 19 จัดเตรียมฉากกั้นในโรงอาหารและมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตา,นโยบาย 4 On
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,15:40   อ่าน 8 ครั้ง