ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนวัดลำกะดาน สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครนำโดยนายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการเตรียมการต้อนรับคณะติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยในการประชุมมีศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารจากสถานศึกษาอื่นในเขตคลองสามวาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2563,14:25   อ่าน 23 ครั้ง