ภาพกิจกรรม
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT) ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวัดลำกะดาน สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในการสอบ

 

โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2563,10:47   อ่าน 60 ครั้ง