ภาพกิจกรรม
การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การประกวดสื่อการสอนสำหรับครูผู้สอนและการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ของนักเรียน
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดลำกะดาน สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นำโดยนายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การประกวดสื่อการสอนสำหรับครูผู้สอนและการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองสามวา เครื่อข่ายที่ 51 ณห้องประชุม โรงเรียนวัดลำกะดาน
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,09:30   อ่าน 63 ครั้ง