ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดลำกะดานได้ดำเนินการป้องกันปริมาณฝุ่นละอองในอากาศขนาดเล็ก (PM 2.5)
โรงเรียนวัดลำกะดาน  นำโดยนายชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
ได้ดำเนินการป้องกันปริมาณฝุ่นละอองในอากาศขนาดเล็ก  (PM 2.5)
โดยได้ติดตั้งหัวฉีดละอองน้ำ (Springkle) บนอาคารเรียน  และทำความสะอาด
อาคาร สถานที่ในบริเวณโรงเรียน  ทั้งนี้ยังส่งเสริมสนุบสนุนให้นักเรียน
และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันสุขภาวะ
ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2563,13:26   อ่าน 6 ครั้ง