ภาพกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์ “โรงเรียนวัดลำกะดานเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นลดการใช้พลาสติกและโฟม
นายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดลำกะดาน สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครทุกคนได้ดำเนินงานด้านการ ลด/งด ใช้ขยะพลาสติกและโฟมตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการประกาศเจตนารมณ์ “กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นลดการใช้พลาสติกและโฟม โดยให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดขยะพลาสติกและโฟม” ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานช่วยกันลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในวันที่ 1 ม.ค.63 โดยเปลี่ยนไปใช้ถุงผ้าแทน โดยประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ได้กำหนดมาตรการสำคัญ 5 มาตรการ
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2563,11:05   อ่าน 14 ครั้ง