ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนวัดลำกะดาน สอบชิงทุนพระอธิการดวง อคฺคปญฺโญ (ดวง สิงหเสณี)
นายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดลำกะดาน สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนวัดลำกะดานในการเข้ารอบสองการสอบชิงทุนกุศลนิธิพระอธิการดวง อคฺคปญฺโญ (ดวง สิงหเสณี) โดยในการจัดกิจกรรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองสามวาเป็นประธานในพิธีเปิด
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2562,10:40   อ่าน 21 ครั้ง