ภาพกิจกรรม
นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้เข้าตรวจเยี่ยมมและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 นายประเสริฐ ฉวีอินทร์  รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ได้เข้าตรวจเยี่ยมมและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  โครงการอาหารเช้า  อาหารกลางวัน 
ตู้น้ำดื่ม  ห้องน้ำ  ความสะอาด  ความปลอดภัย  การจัดการเรียนการสอนตามห้องต่างๆ  ห้องพิเศษ  ห้องสมุด 
ห้องดนตรี  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคหกรรมและอื่นๆของโรงเรียนวัดลำกะดาน  สำนักงานเขตคลองสามวา  
และร่วมปลูกต้นทองอุไร เพื่อช่วยลดฝุ่นละออง มลพิษต่างๆ โดยมีนายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมทั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา  
คณะครู  บุคลากร  และนักเรียนให้การต้อนรับและได้รับคำชื่นชมเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2562,11:16   อ่าน 107 ครั้ง