ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งคนดีศรีลำกะดานในการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562

นายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกรองทอง พิมพ์มาศ ได้คะแนนร้อยละ 74.67 และเด็กหญิงอรกช ผลทวี ได้คะแนนร้อยละ 74.00 นักเรียนคนเก่งโรงเรียนวัดลำกะดาน สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ในการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตคลองสามวา ทุนประเภท ก. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีคุณครูเพ็ญ คุ่ยปรีชา เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่นักเรียนจนประสบความสำเร็จ

 

โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2562,09:26   อ่าน 135 ครั้ง