ภาพกิจกรรม
กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง
นายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดลำกะดาน พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนในโลกกว้างของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้หาประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,10:31   อ่าน 51 ครั้ง