ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โดยมีโรงเรียนมานิเทศนักเรียนดังนี้ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบ็ญจมราชาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจ และโรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,13:52   อ่าน 28 ครั้ง