สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ดอกแคแสด

สีประจำโรงเรียน
สีเทา  หมายถึง ความแข็งแรง อดทน
สีฟ้า   หมายถึง ความ สุขุม เยือกเย็น